E-Mail:tepedent@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diş, dişeti,alveol kemiği ve çevre doku kayıplarını fizik unsurlarla tamamlayan parçalara "Diş Protezi" denir. Kayıp unsur
  bazen bir tek diş veya diş parçası olabildiği gibi; bazen de çenenin geniş bir bölümü olabilir. Çene-diş protezi ile ilgili araştırma
  ve uygulama yapan dişhekimliği uzmanlık dalına "Prostodonti" denir
  Başlangıçta Karşılaşılan Sorunlar "YENİ PROTEZ KULLANACAK HASTALARA ÖNERİLER"
  Tam protez,doğal dişlerin olmaması nedeniyle çiğneme fonksiyonunu yitirmiş olanlara yapılır. İyi çiğnemenin,besin madde-
  lerinin sindiriminde çok önemli olduğu bir gerçektir. Çiğnemenin tekrar kazanılması yanında protezinizin güzel görünmesinede
  yardımcı olacaktır. Bütün diğer konular gibi, protezinizi kullanmayı öğrenmeniz de braz zaman alacaktır.
  Kararlı olup konuya olumlu yaklaşırsanız, bir süre sonra protezinizi rahat kullandığınızı göreceksiniz. Yeni proteziniz ağzınızda
  yabancı ve büyük gibi olacaktır. Dudak ve yanaklarda doluluk hiss duyulacaktır. Protezler ne kadar ince yapılırsa yapılsın size   şişkin gelecektir.Alt protez daha çok hareket edecek ve yerinden çıkacaktır. Alt proteze alışmak, üst proteze alışmaktan daha   zordur ve daha uzun zaman alır.
  ilk günlerde salgı bezlerinin uyarılması sonucu tükürük miktarında artma olabilir, bu zamanla geçecektir. protezlerin yumuşak
  dolgulara oturması ve fonksiyon sırasında haareket etmesi sonucu yapımında ne kadar özen gösterilmiş olursa olsun bazı   yerlerde vuruklar olabilir. Hasta diş hekiminin dediği günlerde mutlaka gelmeli ve protezde düzeltmeler yapılmalıdır. Vurukların,   hasta tarafından alınması yanlıştır, sorunları büyütebilirsiniz. Vurulan yerlerin alınması için diş hekimine gelmeden önce   protezlerinizi en az 8 saat kullanmış olmalısınız.Bu süre vuruk yerlerin görülebilmesini sağlar. Bir kaç hafta içinde ağzınızdaki   dokular proteze uyum sağladıkça bu sorunlarında kendiliğinden azalacağına tanık olacaksınız.